Dokumenty

Statut Zespołu Szkół w Wilamowicach XII.2017

Statut Szkoły Podstawowej w Wilamowicach IX.2019

Statut Przedszkola w Wilamowicach XII.2017

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół

Koncepcja Pracy Szkoły 2018-2023