Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1. Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno -wychowawczych

 

1  września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 1  – 14 luty 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27  maj 2020 r.
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć: 25, 26, 27  maj 2020 r.

w czasie trwania egzaminu uczniów klasy VIII szkoły podstawowej

Inne zgodnie z ustaleniami

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
8. Ferie letnie 26 czerwca–31 sierpnia 2021 r.

 

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych 2020/2021

L.p. Rodzaj uroczystości Sposób realizacji Termin Uwagi
1. Rozpoczęcie

Roku Szkolnego 2020/20201

Spotkanie z wychowawcami w klasach wg opracowanego harmonogramu. Wrzesień
2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Przeprowadzenie

kampanii wyborczej
i głosowania

Wrzesień  
3. Pasowanie na ucznia

klasy pierwszej SP

Uroczystość szkolna

z udziałem rodziców poszczególnych klas 1 a, 1 b, 1c.

Październik  
4. Dzień Patrona Uroczystość szkolna Październik
5. Rocznica Odzyskania

Niepodległości

Projekt multimedialny Listopad  

 

 

6. Koncert Charytatywny-
POLA  NADZIEI
Styczeń ,
7. Międzynarodowy Dzień

Języka Ojczystego

Warsztaty Luty
8. 3 Maja Projekt multimedialny Maj  

 

9. Międzynarodowy Dzień Ziemi Listy do Ziemi Maj
10. Zakończenie roku szkolnego Przygotowanie  programu artystycznego
i stosownej dekoracji.
Czerwiec
11. Promocja szkoły Publikacje na stronie internetowej szkoły, w prasie lokalnej, na gazetkach szkolnych. Cały rok
12. Uroczyste rozpoczęcie

Roku Szkolnego 2021/2022

Przygotowanie krótkiego programu artystycznego (około 10 minut) i stosownej dekoracji.

 

Wrzesień (Przygotowanie

programu w maju/czerwcu )