GABINET LOGOPEDYCZNY

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego,
nie zrobimy już nigdy …
Stymulowanie rozwoju dziecka
jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…

dr Maria Kielar
Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

GODZINY PRACY LOGOPEDY: PONIEDZIAŁEK 10.00 – 15.00

                                   WTOREK 7.00 – 15.00

                                   ŚRODA 7.00 – 15.00

                                   CZWARTEK 7.00 – 15.00

                                   PIĄTEK 7.00 – 11.00

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-III oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
Opieką logopedyczną w naszej szkole objęci są uczniowie z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć korzystam ze znanych mi, interesujących dla dzieci i dopasowanych indywidualnie metod prowadzenia zajęć logopedycznych. Staram się aby było wesoło ale musi być przede wszystkim skutecznie.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

Zajęcia mają charakter otwarty co oznacza, że każdy Rodzic może w nich uczestniczyć bez wcześniejszego zgłaszania swojej obecności – serdecznie zapraszam.
W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:
• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki.

• Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie otwartych zajęć logopedycznych.

• Jest do dyspozycji Rodziców w czasie swojej pracy.

• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad.

• Przygotowuje pomoce logopedyczne.

• Bierze udział w Europejskim Dniu Logopedy (07 marca każdego roku)

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W SZKOLE:

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki, aby pięknie mówiły. Pani logopeda często opowiada zabawne bajki logopedyczne.

Ćwiczymy również prawidłowe oddychanie. Pamiętamy o tym, że w czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe i usprawniamy podniebienie miękkie. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.

W czasie zajęć logopedycznych wykorzystujemy komputer i programy multimedialne. Dzieci grają w logopedyczne gry, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek ale też ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową i wiele innych umiejętności😊- analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność.

Gramy w różne gry logopedyczne (planszowe, karciane). Ćwiczymy w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową.

Na zajęciach poznajemy smak zwycięstwa, ale także uczymy się radzić z porażkami. Nie załamujemy się, pamiętamy o tym, że nie zawsze w grze jesteśmy najlepsi. Czasem się wygrywa a czasem przegrywa.

 PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE

We wrześniu w klasach 0-III oraz przedszkolu przeprowadzam przesiewowe badania logopedyczne, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy – pozwalają uniknąć ewentualnych błędów w wymowie dzieci.
Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie i połykanie.

O przyjęciu na zajęcia informuję Rodziców poprzez Dziennik elektroniczny bądź wychowawców klas.