Logopeda

Język również na to liczy,

Że ktoś zechce go poćwiczyć,

Więc u pani logopedki

Z chęcią fika kozłów setki.

Skacze w górę przez minutkę,

Zwija się w zgrabniutką tubkę,

Robi mostki, skłony robi…

To dopiero aerobik!

logopedaW roku szkolnym  2015/2016 na „aerobik” zapraszam języki przedszkolaków i zerówki. Ćwiczymy na zajęciach profilaktycznych w piątki, całą grupą.

Wszystkie języki, które jeszcze nie potrafią ułożyć się w buzi jak należy, zapraszam na zajęcia w grupach 4-osobowych.

Nasze zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy, w sali 27. Przeznaczone są dla dzieci przedszkola, zerówki, klas I-III i chętnych z klas starszych. Do udziału serdecznie zapraszam Rodziców!

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY:

PONIEDZIAŁEK: 9.00-14.20

WTOREK: 9.15- 15.10

ŚRODA: 10.00-15.10

CZWARTEK: 9.15-14.30

PIĄTEK: 10.15-14.15

Logopeda to specjalista zajmujący się:

·         diagnozowaniem,

·         stymulacją rozwoju mowy,

·          profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

·         przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,

·         diagnozowanie logopedyczne,

·         organizowanie pomocy logopedycznej,

·         prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,

·         podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

·         wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

 

Diagnoza logopedyczna
We wrześniu br. szkolnego logopeda przeprowadził badanie sondażowe w klasach 0 – III oraz grupie przedszkolnej. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuje pisemną informację dla rodzica. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od Rodzica, dzieci zostają przypisane do grup ćwiczeniowych.

Terapia
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Prowadzony jest zeszyt a w nim zapisywane ćwiczenia. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz formy terapii multimedialnej, prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
Współpraca z rodzicami
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Rodzice mają również możliwość uczestniczyć w zajęciach otwartych, na których mogą przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda udzieli również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów oraz konsultacji.